در یک نگــاه

سرود ملی و قرائت قرآن

خیر مقدم و سخنرانی رئیس محترم كنگره، مهندس محمد هاشمی
رونمایی از روشنامه اهدا جایزه بین المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی
سخنرانی معاون اول محترم جمهوری اسلامی ایران، دكتر اسحاق جهانگیری
پیام تصویری آیت الله العظمی جوادی آملی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی
سخنرانی رئیس محترم سازمان انرژی اتمی، دكتر علی اكبر صالحی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی
اقامه نماز و صرف ناهار
برگزاری سه نشست تخصصی به صورت همزمان:
 نشست تخصصی سیاست ورزی و مدیریت
 نشست تخصصی فرهنگ و دین باوری
 نشست تخصصی اقتصاد و توسعه
 نشست پایانی و جمع بندی