نشست تخصصی اقتصاد و توسعه
مدیر پنل : دکتر حمید میرزاده
امور اجرایی : طلیعه سخامنش
ساعت برگزاری نشست : ۱۴ – ۱۶
اجلاس سران – سالن شهید شهریاری

مرتضی محمد خان
فقرزدایی در دولت هاشمی رفسنجانی

حسین قریب
نقش آیت الله هاشمی دربازگشایی گره های معرفت شناختی رشد و توسعه در ا یران

سید محمد حسین عادلی
مدیریت سیاست های پولی بازسازی بعد از جنگ

حمید میرزاده
بازسازی و توسعه اقتصادی در دولت سازندگی

 

برای ارسال مقاله در این پنل، فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید

eqtesadPanel

  • شماره موبایل خود را بدون صفر وارد کنید.
  • تا چه مقطعی تحصیل کرده اید
  • چکیده مقاله خود را وارد کنید
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    مقاله خود را با فرمت پی دی اف (pdf) ارسال کنید
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, .
    مقاله خود را با فرمت وُرد (doc یا docx) ارسال کنید